Hasta Hakları / Hasta Sorumlulukları
04 Şubat 2019

HASTA HAKLARI

· Hizmetten genel olarak faydalanma.

· Bilgilendirme ve bilgi isteme.

· Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme.

· Mahremiyet.

· Tedaviyi reddetme, durdurma ve tıbbi müdahalelerde rıza.

· Güvenlik.

· Dini vecibeleri yerine getirebilme.

· İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık.

· Ziyaret ve refakatçi bulundurma.

· Müracaat, şikâyet ve dava hakkı.

HASTA SORUMLULUKLARI

·   Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma.

·   Katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme.

·  Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

·   Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma.

·   Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme.

·   İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme.

·   Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama.

·   Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında; Hasta İletişim Birimine başvurma.