Değerlerimiz

 

İnsan Odaklı Hizmet Anlayışına Sahip Olmak

Hasta Haklarına Saygı Duymak

Çalışanların Dayanışması ve Motivasyonu

Çalışan Haklarına Saygı Duymak

Etik ve Hukuki Kurallara Uymak

Eğitim ve Gelişimde Süreklilik

Kültürel ve Manevi Değerlere Saygı

Kaynakların Etkin Kullanımı

Bilimsel Esasları Temel Almak

Güvenilirlik, Dürüstlük