Bağlı Poliklinikler
22 Mart 2022

Entegre İlçe Diş Poliklinikleri
Aydıncık İlçe Diş Polikliniği
Kadışehri 
İlçe Diş Polikliniği
Çandır İlçe Diş Polikliniği
Yenifakılı İlçe Diş Polikliniği